All Dll's Created By U.S. Robotics Corporation

Filename Description Downloads
usrcntra.dll 3ccntry 0
usrcoina.dll U.S. Robotics modem coinstaller 0
usrdpa.dll U.S. Robotics data pump manager 0
usrdtea.dll 3cdte 0
usrfaxa.dll 3cfax 0
usrlbva.dll 3clbv 0
usrrtosa.dll 3crtos 0
usrsdpia.dll 3csdpi 0
usrsvpia.dll 3csvpi 0
usrv42a.dll 3cv42 0
usrv80a.dll 3cv80 0
usrvoica.dll 3cvoice 0
usrvpa.dll U.S. Robotics voice pump 0