DLL Files Starting with "G"

Filename Description Downloads
GFSDK_TXAA_AlphaResolve.win64.dll N/A 51
GFSDK_ShadowLib.win64.dll N/A 47
glew32.dll The OpenGL Extension Wrangler Library 8
GFSDK_ShadowLib.win32.dll N/A 5
gamedll_x64_rwdi.dll N/A 4
GFSDK_GSA.win32.dll N/A 4
GFSDK_TXAA.win64.dll N/A 4
GTAINTERFACE.dll N/A 3
GetDxVer.dll N/A 3
GFSDK_MultiRes.Win32.dll N/A 3
GFSDK_PSM.win32.dll N/A 3
gfsdk_ssao_d3d11.win64.dll GFSDK_SSAO_D3D11.win64.dll 3
GFSDK_SSAO_win32.dll N/A 3
gpuDX11.dll N/A 3
granny2.dll Granny 3
GrooveUtil.dll GrooveUtil Module 3
gsdx32-sse2-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 2
GameuxInstallHelper.dll Game Explorer Install Helper DLL 2
gdi32.dll GDI Client DLL 2
gdpfile.dll Life Studio:Head API 2
gds32.dll InterBase Client 2
GFSDK_SSAO.win64.dll N/A 2
glu32.dll DLL för OpenGL Utility Library 2
groovenew.dll GrooveNew Module 2
gsdll32.dll N/A 1
gsdx-sse2-r4600.dll GS plugin for ps2 emulators 1
GSRoot.dll ArchiCAD 16.0.0 Component 1
GtCore.dll Grepotool core library 1
gameux.dll Games Explorer 1
gdal12.dll Geospatial Data Abstraction Library 1
gdal16.dll Geospatial Data Abstraction Library 1
GDFExampleBinary.dll N/A 1
GEAR32SD.DLL AccuSoft ImageGear/DLL 32 1
geobase.dll N/A 1
gfxcore.dll N/A 1
gginst.dll N/A 1
GldData.dll gldData Define & Commands 1
GLIDE2X.DLL 3Dfx Interactive, Inc. Glide DLL 1
gnu_gettext.dll mingw32 Port of GNU gettext - DLL Version 1
gpsvc.dll Group Policy Client 1
GraphPainter.dll GraphPainter 1
gsdll64.dll N/A 0
gsdx32-avx-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 0
gsdx32-avx-r5875.dll GS plugin for ps2 emulators 0
gsdx32-sse2-r5350.dll GS plugin for ps2 emulators 0
gsplay.dll N/A 0
GuidedHelp.dll Microsoft Guided Help 0
GvrMgr.dll Process Governor Management DLL 0
gwrks64.dll GEAR.wrks main dll 0
g3d.dll g3d dll 0