DLL Files Starting with "N"

Filename Description Downloads
NvBackendAPI32.dll NVIDIA GeForce Experience Backend API 4
nvToolsExt64_1.dll N/A 3
nw_elf.dll nwjs 3
NxCooking.dll PhysXCooking Dynamic Link Library 3
nuSound2_win.dll N/A 2
nv4_disp.dll NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 44.03 2
NVI2.dll NVIDIA Install Core 2
NTPhysX_Extensions_x86_s.dll PhysXExtensions Dynamic Link Library (EG) 1
nvcuda.dll NVIDIA Compatible CUDA Driver, Version 175.16 1
nxcharacter.2.8.1.dll N/A 1
NetAdapterCim.dll Network Adapter WMI Provider 1
NlsLexicons0026.dll Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code 1
NMTinyxml.dll N/A 1
nspr4.dll NSPR Library 1
nss3.dll N/A 1
ntasn1.dll Microsoft ASN.1 API 0
ntdll.dll NT Layer DLL 0
ntdsapi.dll Active Directory Domain Services API 0
ntdsbcli.dll NT5DS 0
ntevt.dll WMI Event Log Provider 0
ntlanman.dll Microsoft® Lan Manager 0
N32UserL.dll N/A 0
ntlanui.dll DLL för Lanman Control 0
NAPCRYPT.DLL NAP Cryptographic API helper 0
ntlanui2.dll Network object shell UI 0
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 0
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 0
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 0
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 0
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 0
ntmsapi.dll Offentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmedia 0
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 0
ntmsdba.dll API för RSM DB-objekt 0
NAPMONTR.DLL NAP Netsh Helper 0
ntmsevt.dll Händelseloggningsfunktion för Hantering av flyttbara lagringsmedia 0
Narrator.resources.dll N/A 0
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 0
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning för Microsoft Skärmläsaren 0
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 0
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 0
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 0
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 0
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 0
ntprint.dll Spooler Setup DLL 0
NAudio.dll NAudio 0
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 0
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 0
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 0
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 0
ntvdm64.dll 16-bit Emulation on NT64 0