DLL Files Starting with "N"

Filename Description Downloads
napdsnap.dll NAP GPEdit Extension 0
ntlsapi.dll Microsoft® License Server Interface DLL 0
NAPHLPR.DLL NAP client config API helper 0
ntmarta.dll Windows NT MARTA provider 0
NapiNSP.dll E-mail Naming Shim Provider 0
ntmsapi.dll Offentliga gränssnitt för flyttbara lagringsmedia 0
napipsec.dll Tvingande NAP IPsec-klient 0
ntmsdba.dll API för RSM DB-objekt 0
ntmsevt.dll Händelseloggningsfunktion för Hantering av flyttbara lagringsmedia 0
Narrator.resources.dll N/A 0
ntmsmgr.dll Removable Storage Service 0
narrhook.dll Tangentbords- och WinEvent-anslutning för Microsoft Skärmläsaren 0
ntmssvc.dll Hanteraren av flyttbara lagringsmedia 0
NativeHooks.dll Microsoft Narrator Native hook handler 0
NatNetLib.dll NatNet Dynamic Link Library 0
NTPhysX_Loader_x86_s.dll PhysXLoader Dynamic Link Library 0
NaturalLanguage6.dll Natural Language Development Platform 6 0
NAudio.dll NAudio 0
ntsdexts.dll Symbolic Debugger Extensions 0
NAVEMAIL.DLL Norton AntiVirus NAV Email 0
ntshrui.dll Shell extensions for sharing 0
NcaApi.dll Microsoft Network Connectivity Assistant API 0
NcaSvc.dll Microsoft Network Connectivity Assistant Service 0
ntvdmcpl.dll Windows 16-Bit Emulation Control Panel 0
ncbservice.dll Network Connection Broker 0
ntvdmd.dll NTVDMD.DLL 0
NcdAutoSetup.dll Network Connected Devices Auto-Setup service DLL 0
NcdProp.dll Advanced network device properties 0
nci.dll CoInstaller: NET 0
nvaudcap64v.dll NVIDIA Virtual Audio Driver 0
ncobjapi.dll N/A 0
NCProv.dll Non-COM WMI Event Provision APIs 0
ncrypt.dll Windows NCrypt Router 0
nvcod.dll N/A 0
ncryptprov.dll Microsoft KSP 0
ncryptsslp.dll Microsoft SChannel Provider 0
ncryptui.dll Windows cryptographic key protection UI library 0
nvd3dum.dll NVIDIA WDDM D3D Driver, Version 340.52 0
ncsi.dll Network Connectivity Status Indicator 0
nvDXTLibrary.dll N/A 0
NCTAudioEditor2.dll NCTAudioEditor2 ActiveX DLL 0
NvGsa.x64.dll N/A 0
ncuprov.dll Network Connectivity Statistics Provider for System Resource Usage Monitor Service 0
ncxpnt.dll Netork Setup Wizard Support DLL 0
nddeapi.dll Network DDE Share Management APIs 0
nvmctray.dll NVIDIA Media Center Library 0
nddenb32.dll Network DDE NetBIOS-gränssnitt 0
NvQTwk.dll NVIDIA Taskbar Utility Library 0
nde.dll N/A 0
ndfapi.dll Network Diagnostic Framework Client API 0